Bredband och telefoni i hela landet

Skriftlig fråga 2021/22:148 av Jessica Thunander (V)

Jessica Thunander (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under pandemin har det blivit än mer uppenbart att en god bredbandsuppkoppling och telefontäckning är grundläggande behov för människor i hela Sverige. Grupper av arbetstagare hade förmånen att kunna arbeta hemifrån – om de hade tillgång till uppkoppling och telefoni – vilket gjorde att resandet och därmed utsläppen minskade betydligt mer under 2020 än under något annat år. Bra bredband ger också en högre tillgänglighet till många samhällstjänster och service.

Sveriges regering har antagit mål för mobiltäckning och bredbandsutbyggnad i landet. PTS rapport för 2021 visar att målen kommer att vara svåra att nå i tid, delvis på grund av bristande finansiering.

Samtidigt som bredbandsutbyggnaden har avstannat när privata bolag inte längre tjänar tillräckligt på den och mobiltäckningen i många delar av landet är högst undermålig klipps kopparnätet av på många platser i Sverige innan alternativ finns tillgängliga, vilket lämnar hushåll utan möjlighet till kommunikation.

Problemen förbättras inte av att bolag, inklusive Telia som åtminstone till viss del är statligt ägt, bryter avtal om fiberutbyggnad eller drar ut på byggtiden längre än vad som kan anses vara rimligt. Det är högst ineffektivt att olika bolag bygger ut fiber i samma område.

Digitaliseringen och tillgången till ett stabilt och snabbt internet är grundläggande för hela landet, bland annat för att möjliggöra minskade transporter och därmed minskade utsläpp, inte minst på landsbygden där det dessutom ofta är avsevärda avstånd till olika samhällstjänster som numera centraliseras allt mer.

Olika lösningar har föreslagits för att uppnå målen. Det gäller både finansiering och regler, såsom avskaffande av lokaliseringsprincipen. Det går också att tänka sig att det offentliga bygger ut de sista delarna som ”marknaden” inte förmår.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att se till att bredband och telefoni fungerar jämlikt för alla Sveriges invånare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-14 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga