Branschprogram

Skriftlig fråga 2008/09:663 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 25 februari

Fråga

2008/09:663 Branschprogram

av Peter Hultqvist (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Under den förra regeringens tid så initierades starten av så kallade branschprogram där industri, akademi och forskningsinstitut samverkade. Syftet var att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet som också inom överskådlig tid kunde ge resultat i form av nya produkter och kvaliteter. Branschprogrammen omfattade bland annat stål, skog, fordon och rymd/flyg. Satsningarna var mycket uppskattade från industrins sida.

Stålindustrin är en av våra viktiga basnäringar som också betyder mycket för landets exportinkomster. Att inte fortsätta satsningen på branschprogrammen utan i stället i en allt högre grad satsa på grundforskning är en prioritering som tonar ned den behovsinriktade forskning som är betydelsefull för svensk industri. Krisen inom stålindustrin med varsel av personal på en rad orter visar behovet av att långsiktigt värna kvalitet och konkurrenskraft.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att värna den behovsinriktade forskning som är betydelsefull för dels svensk industri som helhet, dels stålindustrin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-25 Anmäld: 2009-02-25 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)