Branschen för körkorts- och ID-fotografering

Skriftlig fråga 2008/09:644 av Ericson, Jan (m)

Ericson, Jan (m)

den 20 februari

Fråga

2008/09:644 Branschen för körkorts- och ID-fotografering

av Jan Ericson (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Under den tidigare s-regeringen fråntog man fotograferna passfotograferingen och förde över denna till polisen. Detta gjorde enligt branschen tusentals fotografer runt om i landet arbetslösa, samtidigt som staten tvingades göra stora investeringar i dyr utrustning och tillföra nya omfattande arbetsuppgifter till ett redan pressat polisväsen.

Regeringskansliet arbetar just nu med förslag om att, helt eller delvis, ta ifrån fotograferna även körkortsfotografering och fotografering för ID-kort. Detta skulle i stället handhas av Vägverket respektive Skatteverket. Orsaken sägs vara ökade krav på säkerhet.

Skulle dessa förslag bli verklighet riskerar det att innebära ytterligare ett hårt slag mot en redan pressad fotobransch. ID- och körkortsfoton är en viktig basverksamhet för små fotoateljéer, inte minst på landsbygden. Ytterligare ett antal fotoateljéer kan tvingas stänga, och fler skulle bli arbetslösa. Samtidigt skulle servicen till människor på landsbygden försämras.

På vilket sätt avser näringsministern att verka för att hitta en rimlig balansgång mellan kravet på säkra identitetshandlingar och fotobranschens möjligheter att överleva?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-20 Anmäld: 2009-02-20 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)