brandvarnare i varje hushåll

Skriftlig fråga 2002/03:314 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 16 december

Fråga 2002/03:314

av Sonja Fransson (s) till försvarsminister Leni Björklund om brandvarnare i varje hushåll

Förra året ökade antalet döda i bränder med nästan 30 %. Det är en kraftig ökning mot året innan. I år ser det ut som siffrorna kan bli ännu värre, 77 personer dog i bränder under första halvåret i år, vilket är fler än under första halvåret 2001. Av dödsbränderna i bostäder inträffade sju av tio i hem utan fungerande brandvarnare. Man kan tydligt se att äldre och socialt utsatta människor är särskilt drabbade.

Jag vet att en del kommuner tar detta problem på allvar och själva inför obligatorisk brandvarnare. Trots detta struntar 13 av landets 20 största kommuner i att kräva brandvarnare i alla bostäder.

Räddningsverkets tolkning är att kommunerna enligt 41 § räddningstjänstlagen numera kan kräva en brandvarnare i varje bostad. Vissa fastighetsägare har dock vägrat och därför överklagat till länsrätten, som ansåg att kommunen inte kunde ställa generella krav. Min uppfattning är därför att det måste bli en nationell lagstiftning om obligatorisk brandvarnare i varje hushåll om vi ska få ned antalet bränder i framtiden.

Med detta som bakgrund önskar jag fråga om ministern avser att verka för lagstiftning om brandvarnare i alla hushåll.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-12-16 Anmäld: 2002-12-16 Besvarad: 2002-12-30 Svar anmält: 2003-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-30)