brandsäkerhet på bussar

Skriftlig fråga 1999/2000:1366 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 29 augusti

Fråga 1999/2000:1366

av Lisbeth Staaf-Igelström (s) till näringsminister Björn Rosengren om brandsäkerhet på bussar

Det stora antalet bränder i bussar väcker oro och utgör ett angeläget trafiksäkerhetsproblem. Enligt uppgift har Bussbranschens riksförbund tillsammans med Bilprovningen utarbetat förslag till brandskyddstekniska regler för buss och har tagit fram ett besiktningsprogram som ska tjäna som underlag vid bilprovningen. Vägverket har beslutat införa en brandskyddskontroll som ett obligatoriskt moment i det ordinarie besiktningsprogrammet.

Detta är bra, men frågan är om det är tillräckligt. Inte sällan har bränderna startat i motorutrymmet på fordonen. En ytterligare åtgärd för att öka brandskyddet i bussar vore därför att kräva sprinklers i motorutrymmet på fordonen. Internationella åtaganden begränsar emellertid Sveriges möjligheter till att införa krav på obligatorisk sprinklerutrustning i de svenska bussarna.

Jag vill mot den bakgrunden fråga om näringsministern är beredd att inom ramen för samarbetet inom EU agera för att ett obligatoriskt sprinklersystem ska kunna införas i bussarna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-08-29 Besvarad: 2000-09-12 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-12)