brandflygets framtid

Skriftlig fråga 2001/02:1502 av Ek, Lena (c)

Ek, Lena (c)

den 13 augusti

Fråga 2001/02:1502

av Lena Ek (c) till försvarsminister Björn von Sydow om brandflygets framtid

Brandflyget har under många år spelat en viktig roll när det gäller att upptäcka bränder i svenska skogar. Räddningsverket har nu beslutat att upphöra med denna verksamhet och har en remiss ute med olika förslag till alternativt huvudmannaskap. Ett alternativ är att skogsägarna själva ska stå för brandflygets verksamhet. Staten avser på så sätt att nedrusta på ännu ett område som berör människors gemensamma grundläggande trygghet.

Min fråga till ministern blir därför:

Avser försvarsministern att bifalla Räddningsverkets förslag att brandflyget inte längre ska vara ett statligt ansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-08-13 Besvarad: 2002-08-28 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-28)