Branden i flyktinglägret Moria

Skriftlig fråga 2020/21:24 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Närmare 13 000 asylsökande står hemlösa sedan de den 9 september tvingades fly undan lågorna när Europas största och skamligaste flyktingläger brann ned.

Moria på Lesbos byggdes ursprungligen för att kunna inhysa ca 3 000 personer men har sedan 2015 varit överfullt. Upp till 20 000 personer har tvingats leva instängda under ovärdiga och inhumana förhållanden, i tält eller enkla skjul byggda av bråte, och med brist på sanitet och vatten. MR-organisationer har rapporterat om såväl fysisk som psykisk ohälsa, inklusive självskadebeteenden och suicid bland barn som levt instängda i lägret. Behandlingen av asylsökande i Moria har varit en skam för Grekland och för EU. Att detta har fått pågå under så många år är under all kritik.

Redan under början av coronapandemin krävde Vänsterpartiet att lägren på de grekiska öarna skulle upplösas för att minska risken för allvarlig smittspridning och att de asylsökande borde fördelas mellan medlemsländerna. Nu, när Moria har brandhärjats, är läget akut. EU bör omedelbart evakuera asylsökande på plats och se till att de omfördelas till medlemsländerna.

Tyska regeringen har redan uppmanat övriga medlemsländer att ta ansvar. Norges regering har meddelat att man kommer att ta emot 50 syrier från Moria. Sverige bör omedelbart erbjuda sig att hjälpa till att ta emot asylsökande från denna misär.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser justitie- och migrationsministern att ta initiativ för att Sverige ska ta emot evakuerade från Moria och uppmana övriga medlemsländer att göra detsamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-09-10 Överlämnad: 2020-09-10 Anmäld: 2020-09-11 Sista svarsdatum: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga