Bråk vid Moskvas Pridefestival

Skriftlig fråga 2006/07:1291 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 1 juni

Fråga

2006/07:1291 Bråk vid Moskvas Pridefestival

av Ulf Holm (mp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Helgen den 26–27 maj arrangerades för andra året en Pridefestival i Moskva i Ryssland – en Pridefestival som firas i väldigt många andra städer runt om i världen och som lyfter fram och synliggör personer som är homosexuella, bisexuella och transexuella och allas lika värde i samhället. Det var också andra året i rad som Moskvas borgmästare mr Luzhov förbjudit festivalen. Detta trots att Ryssland är med i Europarådet och därmed har godkänt de internationella konventioner som finns om allas lika värde. Det fanns dock festivaldeltagare som dykt upp för att fira Pridefestivalen och delta i konferenser. En del av dessa besökare var ledamöter från EU-parlamentet och representanter från andra länders HBT-organisationer – detta för att visa sitt stöd för alla de personer i Moskva, och resten av Ryssland, som lever i en hemsk situation i sitt hemland enbart på grund av deras sexuella läggning. Det fanns dock en hel del motdemonstranter till Pridefestivalen på plats och som uppviglade till bråk och bland annat kastades flaskor mot Pridefestivaldeltagare. Polisen verkade inte ha agerat särskilt kraftfullt utan mest sett på när motdemonstranter angrepp HBT-personer och representanter från andra länders parlament och EU-parlamentet.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga vilka åtgärder utrikesministern tänker ta för att, till exempel i Europarådet, ställa krav på Ryssland så att landet lever upp till stöd för de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transexuella.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-01 Anmäld: 2007-06-01 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)