Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Bostadstillägg i sjuk- och aktivitetsersättningen

Skriftlig fråga 2019/20:712 av Ida Gabrielsson (V)

Ida Gabrielsson (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Efter att riksdagen röstade för proposition 2018/19:134 Förbättrat grundskydd för pensionärer höjs bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer från 5 600 kronor per månad till 7 000 kronor per månad för den som är ogift och till 3 500 kronor per månad för den som är gift den 1 januari 2020.

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning har också rätt till bostadstillägg. När bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs utan att några justeringar görs inom sjuk- och aktivitetsersättningen får de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning jämförelsevis sämre möjligheter att efterfråga bostäder med god standard och tillgänglighet.

Vänsterpartiet menar att det är en olycklig utveckling och att regeringen bör undersöka möjligheten att höja bostadskostnadstaket i bostadstillägget för sjuk- och aktivitetsersättningen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att höja bostadskostnadstaket i bostadstillägget för sjuk- och aktivitetsersättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-20 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-24
Svar på skriftlig fråga