bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 1997/98:19 av Sundgren, Per (v)

Sundgren, Per (v)
Fråga 1997/98:19 av Per Sundgren (v) till inrikesministern om bostadsmarknaden

Bostadssökande med låga inkomster och fel hudfärg sorteras och diskrimineras dagligen på bostadsmarknaden av privata fastighetsägare, men också av allmännyttiga bostadsbolag. Detta vet alla som har kunskap om bostadsmarknaden. Detta har bekräftats i rapport efter rapport, bl.a. från Storstadskommittén. Jag har själv upplevt det som ordförande i Stockholms bostadsförmedling under 1980-talet. Sedan dess har möjligheterna att förhindra diskriminerande sortering av bostadssökande t.o.m. minskat genom att bostadsanvisningslagen avskaffats.

Stora delar av Stockholms innerstad är i dag helt stängda för människor med låga inkomster och fel hudfärg. Privata fastighetsägare kan, utan att drabbas av någon som helst påföljd, strunta i alla avtal med kommunen, ordna egna köer utan insyn eller helt godtyckligt fördela lägenheter på egen hand till vänner och bekanta. Denna ständigt förekommande sortering och diskriminering når aldrig offentligheten. Inrikesministern har sagt att förmedlingsfrågor är kommunernas ansvar och att de skall tillgripa frivilliga styrmedel för att förhindra denna diskriminering. Erfarenheten visar med bedövande tyngd att frivilliga styrmedel inte räcker.

Jag vill därför fråga inrikesministern:

Vilka lagstiftnings- eller andra åtgärder vill statsrådet föreslå för att förhindra den pågående diskrimineringen på bostadsmarknaden?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-09-23 Anmäld: 1997-09-29 Besvarad: 1997-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga