Bostadslån

Skriftlig fråga 2009/10:408 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 18 januari

Fråga

2009/10:408 Bostadslån

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Summan av svenskarnas bostadslån uppges uppgå till 1 840 miljarder kronor, vilket motsvarar 60 procent av BNP. 1 398 miljarder är lån till småhus och 442 miljarder lån till bostadsrätter. För tio år sedan motsvarade lånen 30 procent av BNP.

Om bostadspriserna går ned kan högt belånade hushåll få problem i samband med en försäljning. Med en osäker arbetsmarknad och stor rörlighet till nya jobb på andra orter behöver allt fler byta bostad. Även separationer innebär flyttningar och försäljningar. Problemets storlek för individerna avgörs av hur högt belånade bostäderna är. I slutet av förra året var 22 procent av bostadsrätterna belånade till över 80 procent.

Samtidigt som företag har svårt att få lån av bankerna ökar utlåningen till hushållen för bostadsköp och till konsumtion. I rådande konjunkturläge förefaller detta vara en mindre lyckad allokering av kreditresurserna. Det har också rapporterats att statliga SBAB driver på bostadsutlåningen genom att ge sina anställda bonusar kopplade till utlåningens omfattning. 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att försöka kyla av bostadsmarknaden och få stopp på stegringen av bostadspriserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-18 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-27 Svar anmält: 2010-01-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-27)