bostadslån på landsbygden

Skriftlig fråga 2000/01:1646 av Stenmark, Rigmor (c)

Stenmark, Rigmor (c)

den 3 september

Fråga 2000/01:1646

av Rigmor Stenmark (c) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadslån på landsbygden

Enligt uppgift uppmanar det statliga låneinstitut, som sedan 1995 förvaltar vissa av staten beviljade bostadslån med hög risk för kreditförluster, fastighetsägare att flytta sina lån till annat låneinstitut. Annars riskerar låntagaren en uppräkning av låneräntan som ligger minst 4 % över den vanliga boräntan. Lånen bedöms vara risklån eftersom husen ligger på landsbygden.

Det finns en rad frågor som man ställer sig när man hör detta. Bl.a. kan man fråga sig om det är moraliskt försvarbart av ett statligt låneinstitut att höja räntan och samtidigt hänvisa till annat lån. Även om låneinstitutets målsättning är att avyttra samtliga tillgångar, måste detta ske på ett sätt som inte misshandlar låntagare som sköter sina krediter. Vilken anledning finns det för ett annat låneinstitut att ta över ett s.k. risklån om inte ett statligt låneinstitut kan fullfölja det?

Dessutom kan man undra om det statliga låneinstitutets beslut om högre ränta är politiskt sanktionerat samt varför de som inte lyckas flytta lånet ska få straffränta.

Min fråga till bostadsministern är:

Vilka åtgärder ämnar bostadsministern vidta för att rätta till den uppkomna situationen för de fastighetsägare på landsbygden som har drabbats av att ett statligt låneinstitut har till uppgift att avyttra samtliga tillgångar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-03 Besvarad: 2001-09-17 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-17)