Bostadskrisen

Skriftlig fråga 2012/13:664 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 22 juli

Fråga

2012/13:664 Bostadskrisen

av Peter Persson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Nu är bostadsbristen i Sverige större än någonsin. Det råder akut behov av bostäder i 65 procent av landets kommuner. Att äga en lägenhet eller ha ett hyreskontrakt har för många blivit en nästan ouppnåelig dröm. Värst drabbas – som i nästan alla andra frågor – unga, studenter, låginkomsttagare och utlandsfödda.

Efter en valperiod av misslyckad bostadspolitik med Mats Odell kastades statsrådet in som ett nytt, fräscht namn. Den borgerliga regeringen har efter 2006 avskaffat alla statliga byggsubventioner. Av Odell minns man mest Odellplattorna.  När ränte- och investeringsbidragen försvann vid årsskiftet 2006/07 gällde det att ha hunnit gjuta bottenplattan för att kunna ta del av de pengar som så framgångsrikt skapat nya bostäder mot slutet av den senaste socialdemokratiska regeringsperioden.

Sveriges befolkning fortsätter att öka. Trots det minskar bostadsbyggandet medan bostadspriser och hyror bara stiger. Nyproduktionen skulle behöva ligga på 40 000 bostäder per år för att klara bostadsförsörjningen. Men förra året byggdes inte ens hälften. Statsrådet svär sig fri och lägger hela ansvaret på kommuner och byggföretag.

Statsrådet har gjort ett stort nummer av införandet av fri hyressättning. Det skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden. Sedan de nya reglerna infördes vid årsskiftet har hyran för en andrahandstvåa i Stockholm höjts med 20 procent till ca 11 000 kronor i månaden.

Avser statsrådet att kräva statliga pengar för ökad bostadsproduktion och för att hålla nere nyproduktionshyrorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-07-22 Besvarad: 2013-08-07 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-07)