Bostadsköparens situation

Skriftlig fråga 2009/10:397 av Moberg, Carina (s)

Moberg, Carina (s)

den 13 januari

Fråga

2009/10:397 Bostadsköparens situation

av Carina Moberg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

När du står i begrepp att göra ditt livs kanske största affär – att köpa en bostad – känns tillvaron lätt väldigt svajig och ensam. Många människor drömmer om att någon gång i livet äga sin bostad. För att underlätta att detta blir verklighet utan onödiga missöden krävs att det finns ett gediget och lättförståeligt regelverk och en adekvat lagstiftning.

Till skillnad mot hur det fungerar i många andra länder i Europa, ska en mäklare i Sverige i teorin vara opartisk och hjälpa både köpare och säljare. I praktiken är det dock så att den som betalar för tjänsten, det vill säga bostadssäljaren, oftast har en mer nära kontakt med mäklaren. Alla som varit på jakt efter en ny bostad vet vilket arbete det innebär att granska alla handlingar och skaffa sig en bra bild av fastigheten, för att inte tala om det arbete som krävs för att göra en adekvat bedömning av om prisnivån är rimlig. Detta gäller inte minst i överhettade områden som till exempel Stockholms län. Samtidigt som man ska köpa en bostad är det dessutom vanligt att man säljer en annan. Undersökningar från Fastighetsmäklarnämnden visar att konsumenterna har dålig kunskap om sina skyldigheter och rättigheter i samband med bostadsaffärer förmedlade av fastighetsmäklare. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte av dessa och flera andra skäl en utredning för att se över hur konsumentens ställning på bostadsmarknaden kan stärkas. Utredningen lämnade sitt betänkande Fastighetsmäklaren och konsumenten (SoU 2008:6) för två år sedan. Betänkandet har remissbehandlats, men ännu har regeringen inte återkommit till riksdagen med förslag.

Min fråga till justitieministern är därför om hon planerar att ta initiativ för att förbättra situationen för konsumenten i samband med bostadsköp.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-13 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-19 Svar anmält: 2010-01-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-19)