Bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2009/10:582 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 26 februari

Fråga

2009/10:582 Bostadsbyggandet

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Statistiska centralbyrån har lämnat alarmerande uppgifter om fallet i bostadsproduktionen. Under 2009 påbörjades byggandet av 15 250 lägenheter. Det innebär en minskning med 30 procent jämfört med samma period 2008 då 21 900 lägenheter började byggas. Antalet påbörjade lägenheter 2009 är det lägsta på tio år och minskningen har varit stadig under den borgerliga regeringsperioden. I Örebro län påbörjades 396 lägenheter under 2009 mot 851 år 2008.

Avser statsrådet att ta initiativ till att öka antalet nyproducerade lägenheter i Sverige och Örebro län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-26 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-03 Svar anmält: 2010-03-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-03)