Bostadsbyggandet i Västsverige

Skriftlig fråga 2009/10:569 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 25 februari

Fråga

2009/10:569 Bostadsbyggandet i Västsverige

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det är viktigt att det byggs bostäder, bostadsproduktionen var länge en central del av välfärds- och socialpolitiken. Ett periodvis högt utbud av bostäder och en hög bostadsstandard har skapat en illusion om att bostadsfrågan är löst hos många. I realiteten är vi på väg in i en svår, djup och långvarig bostadskris om inte krafttag tas. Sverige växer i befolkning både genom ökade födelsetal och invandring. Det sker också en betydande befolkningsomflyttning inom landet. Bostadsbristen finns inte minst i storstadsområdena och i större städer. Den starkt ökade bostadsproduktionen under den tidigare valperioden förbyttes i en medveten nedväxling under statsrådet. SCB kom nyligen med allvarliga uppgifter om hur mycket bostadsproduktionen gått ned, både 2009 jämfört med 2008 och under hela perioden från toppåret 2006. För Storgöteborg rapporterade SCB en nedgång från 2 582 påbörjade lägenheter 2008 till 1 833 år 2009. För själva Göteborgs kommun var siffrorna 1 378 år 2008 och 941 år 2009. För Västra Götaland, alltså exklusive Storgöteborg, var nedgången från 3 543 nyproducerade lägenheter 2008 till 2 251 år 2009.

Vilka omedelbara initiativ är statsrådet beredd att ta i vår för att nyproduktionen år 2010 ska bli högre än den för 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-25 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-03 Svar anmält: 2010-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-03)