Bostadsbyggande i Dalarna

Skriftlig fråga 2007/08:1326 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1326 Bostadsbyggande i Dalarna

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Länsstyrelsen i Dalarnas län noterar i sin rapport 2007:12 Bostadsmarknaden i Dalarna att det i Falun och Borlänge är en balans i utbud och efterfrågan. Men det markeras också att det i båda städerna finns ett grundläggande behov av nya bostäder. I Siljanskommunerna och Avesta noteras bostadsbrist. Säter, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Ludvika och Vansbro har problem med vikande befolkning men behöver nybyggnation och förnyelse på bostadsmarknaden.

Att de statliga stöden till produktion av flerbostadshus upphört samt de höga kostnaderna för nyproduktion gör att investerare, enligt länsstyrelserapporten, tvekar. Detta bromsar efterfrågan på nya bostäder samtidigt som produktionen inte kommer i gång.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stimulera byggandet på ett sådant sätt att de konstateranden som görs i Länsstyrelsen i Dalarnas läns rapport kan motverkas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)