Bostadsbristen i Västsverige

Skriftlig fråga 2007/08:1520 av Oskarsson, Christina (s)

Oskarsson, Christina (s)

den 5 augusti

Fråga

2007/08:1520 Bostadsbristen i Västsverige

av Christina Oskarsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Länsstyrelsens analys visar att endast 3 av 49 kommuner i Västra Götaland har ett överskott på bostäder. Det är kommuner i länets glesbygd, långt ifrån kust och storstad.

Bostadsbristen är stor i 30 av kommunerna, att jämföras med 25 förra året. Bristen gäller inte bara Göteborg och kustkommunerna utan också samtliga kommuner i Sjuhärad. Det är människor i alla åldrar som söker ny bostad, även om bristen är störst hos studerande och hos unga som vill flytta hemifrån. Kommunerna klarar inte heller sitt åtagande att ordna boende åt flyktingar och andra skyddsbehövande, trots ambitionen.

Det finns ett antal nya villor och bostadsrätter att köpa för dem som har råd. Men det är långt ifrån alla som vill eller kan köpa sig en bostad. Det är hyreslägenheter som efterfrågas. Byggandet av dem har minskat kraftigt sedan den borgerliga regeringen tog bort de statliga subventionerna till byggande av flerfamiljshus.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mats Odell vad han avser att göra för att åtgärda bostadsbristen i Västra Götaland.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-05 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-19 Svar anmält: 2008-08-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-19)