Bostadsbrist

Skriftlig fråga 2013/14:738 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Stefan Attefall (KD)

 

Två valperioder av kristdemokratiska bostadsministrar har skapat en stor bostadsbrist. Enligt Boverket skulle det behöva byggas mellan 100 000 och 175 000 bostäder de närmaste fem åren. Statistiken över bostadsbristen i kommunerna, i vilken det finns en eftersläpning men det har ju knappast blivit bättre, talar sitt tydliga språk. Antal kommuner med bostadsbrist var år 2000 bara 44, år 2010 118 och år 2012 135. Bristen på hyresrätter har gått från 220 kommuner 2010 till 242 av landets 290 kommuner 2012. Bara i fråga om äganderätter minskar antalet kommuner som visar brist vilket ju är helt enligt regeringens politik. Boendet ses av regeringen som en handelsvara och inte som en social rättighet.

Bostadsministern har gjort det ytterst lönsamt att hyra ut i andra hand och hittat på regler som gör det möjligt att bygga undantagsstugor. Regler som får alla bygg- och planarkitekter samt hela den samlade fackkunskapen att rysa. Det är regler som kommer att ge TV:s serie ”Grannfejden” många nya programmöjligheter framöver. Att bostadsbristen inte löses av mer vinstgivande andrahandsuthyrning och undantagsstugor begriper nog de flesta.

Före den moderna bostadspolitikens uppkomst på 30-talet skildrades Stockholms bostadsmarknad som en jaktmark för hyenor och schakaler. Det är dit vi är på väg med bristen på borgerlig bostadspolitik. Det är tragiskt.

Vilka direkt bostads- och hyresrättsproducerande åtgärder avser statsrådet vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-07-24 Överlämnad: 2014-07-24 Besvarad: 2014-08-07 Sista svarsdatum: 2014-08-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga