Bostadsbrist för studenter

Skriftlig fråga 2008/09:1132 av Moberg, Carina (s)

Moberg, Carina (s)

den 10 augusti

Fråga

2008/09:1132 Bostadsbrist för studenter

av Carina Moberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I takt med ökad arbetslöshet och stora ungdomskullar har antalet sökande till högskolor och universitet ökat de senaste åren. Samtidigt minskar nytillskottet av studentbostäder. Bostadsbristen är nu akut och många studenter befinner sig i en mycket utsatt situation.

Vittnesbörden är många. Blivande studenter i Stockholm vittnar om det omöjliga i att få tag på en bostad och att det finns risk att tvingas avstå sin studieplats. I Lund varnas desperata bostadssökande studenter för att låta sig luras av erbjudanden om falska lägenheter mot att de betalar tusentals kronor i förskott. Lunds universitets rektor varnar också för att universitetet kommer att förlora en rad duktiga studenter på grund av den akuta bostadsbristen.

Trots att ungdomskullarna blir större och studenterna fler har den moderatstyrda regeringen valt att ta bort investeringsstöd för hyresrätter och stimulanser för studentbostäder. Det har resulterat i att bostadsbyggandet minskat kraftigt sedan 2006. Boverket redovisar i sin rapport Bostadsmarknaden 2009–2010 att 17 högskolekommuner har brist på lämpliga bostäder för studenter, vilket är en ökning jämfört med förra året.

Jag vill med anledning av ovan fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att återigen få fart på bostadsbyggandet och tillgodose studenters bostadsbehov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-10 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-24 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-24)