bostadsbidragsskuld

Skriftlig fråga 2001/02:1315 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 7 juni

Fråga 2001/02:1315

av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Ingela Thalén om bostadsbidragsskuld

Vid en avräkning av utbetalade bostadsbidrag vilka utgått till makar eller sambor är bägge parterna solidariskt betalningsansvariga. Bägge bär då hela ansvaret för den totala skulden till försäkringskassan. Då denna avräkning i vissa fall görs först två år efter det att bidraget utbetalats kan parterna ha skilts eller flyttat isär. Orsakerna kan givetvis vara många och ibland kan det vara fråga om misshandel och hot. Trots detta fortsätter parterna att vara solidariskt ansvariga för skulden till det allmänna. Det innebär att om en av parterna vägrar betala sin del av skulden avkrävs den andra pengarna. Det kan också vara så att man delat upp skulden och eventuellt gjort upp en avbetalningsplan med försäkringskassan. Den ena parten lever således i god tro att skulden betalas av. Om så inte sker blir det fråga om ett indrivningsärende vilket kommer till stånd utan kännedom för den ena parten. Det solidariska betalningsansvaret består således även efter det att betalningsplan gjorts upp. Försäkringskassan uppmanar parterna att tala med varandra och lösa det på egen hand. Detta är en mycket otillfredsställande lösning eftersom det, i synnerhet om det tidigare har förekommit våld eller liknande, varken är lätt eller lämpligt att diskutera denna typ av frågor. Det ger också ett incitament att fortsätta "terrorisera" en av parterna. En lösning vore att skulden kan delas på ett bindande sätt för bägge parterna vid separation.

Min fråga till statsrådet Ingela Thalén är:

Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att lösa de problem som anges i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-07 Anmäld: 2002-06-11 Besvarad: 2002-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-12)