bostadsbidrag och ersättning till steriliserade

Skriftlig fråga 1998/99:661 av Lundström, Sten (v)

Lundström, Sten (v)
Fråga 1998/99:661 av Sten Lundström (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bostadsbidrag och ersättning till steriliserade

den 26 maj

 

Den 19 maj tillstyrkte riksdagen regeringens förslag till lag om ersättning till steriliserade i vissa fall. Ersättningen är ett skattefritt schablonbelopp om 175 000 kr. Bland dem som tvångssteriliserades var kvinnor som steriliserades därför att de fött för många barn.

Efter att motionstiden för propositionen utgått, framkom att försäkringskassan avsåg att räkna in det ideella skadeståndet i inkomstunderlaget vid beräkningen av bostadsbidrag. Det innebär att en del av de tvångssteriliserade kommer att tvingas använda skadeståndet till hyran. Jag har förståelse för att det kan innebära svårigheter att snabbt införa förändringar i skadeståndsrätten. Däremot skulle det mycket enkelt gå att göra ett tillägg i § 5 lagen om bostadsbidrag som reglerar vad som skall räknas som tillägg till den bidragsgrundande inkomsten genom att där reglera att ersättning enligt "lag om ersättning till steriliserade i vissa fall" inte skall läggas till den bidragsgrundande inkomsten.

Min fråga till statsrådet Klingvall är:

 

Har regeringen för avsikt att föreslå ett tillägg i § 5 lagen om bostadsbidrag som säger att ersättning enligt lag om ersättning till steriliserade i vissa fall inte skall läggas till den bidragsgrundande inkomsten?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-26 Anmäld: 1999-06-01 Besvarad: 1999-06-02
Svar på skriftlig fråga