bostadsanpassningsbidraget

Skriftlig fråga 2003/04:471 av Thalén, Ingela (s)

Thalén, Ingela (s)

den 15 december

Fråga 2003/04:471

av Ingela Thalén (s) till statsrådet Berit Andnor om bostadsanpassningsbidraget

Bostadsanpassningsbidraget är till för att medge människor med funktionshinder möjlighet att anpassa bostaden efter det funktionshinder man drabbats av. Ett funktionshinder är att ha drabbats av astma och allergi. En av de insatser man kan göra när man lider av till exempel astma är att ändra uppvärmningen i sin bostad så att det blir möjligt att bo kvar i en äldre bostad. En konflikt är att ny teknik också ibland kan ses som en kostnadseffektiv insats för hushållsekonomin i stort.

Min fråga till statsrådet är:

Har statsrådet gjort bedömningen att bostadsanpassningsbidraget är tillräckligt väl utformat för att också medge bidrag för dem som vill ändra uppvärmning i sin bostad när man drabbats av till exempel astma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-12-15 Anmäld: 2003-12-15 Besvarad: 2003-12-29 Svar anmält: 2004-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-29)