Bostäder för äldre i avfolkningsbygder

Skriftlig fråga 2013/14:547 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 3 april

Fråga

2013/14:547 Bostäder för äldre i avfolkningsbygder

av Berit Högman (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Riksrevisionen kom för drygt en månad sedan med sin granskningsrapport Bostäder för äldre i avfolkningsorter.

I den rapporten konstaterar Riksrevisionen att staten inte gett kommunerna tillräckliga rättsliga och finansiella förutsättningar för att klara målen i bostadsförsörjningslagen.

Kommuner med liten befolkning är också de kommuner som har en åldrande befolkning och verkligen skulle behöva stöd att klara bostadsförsörjningen på ett humant och bra sätt. Om inte det sker riskerar de glesare befolkade delarna av vårt land att än snabbare tömmas på invånare.

I ett rent humant perspektiv är det också nödvändigt att säkerställa att äldre har ett tryggt boende även om de bor på landsbygden.

Jag anser att Riksrevisionens kritik är allvarlig, varför jag vill fråga statsrådet Attefall:

Avser statsrådet att vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens kritik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-03 Anmäld: 2014-04-03 Besvarad: 2014-04-09 Svar anmält: 2014-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-09)