Bosparande för en första bostad

Skriftlig fråga 2017/18:779 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Liberalerna anser att det behövs ett system för skattegynnat bosparande som underlättar för den som vill spara ihop till kontantinsatsen till sin första bostad. Att ha en egen bostad är en naturlig del av livet som vuxen. Bolånetaket, som innebär att 15 procent av köpeskillingen för en bostad ska finansieras genom eget kapital, är omöjligt för många att nå på grund av de kraftigt stigande priserna vi har sett i Sverige på senare år. Ett system för bosparande kommer även bidra till en kultur för sparande. Hur bosparandet ska regleras behöver utredas närmare. Ett sådant system för bosparande bör omfatta alla som vill köpa sin första bostad, oavsett om det handlar om ungdomar eller vuxna. Liberalerna vill alltså ha ett system som går längre än det norska systemet som bara riktar sig till ungdomar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Anser ministern och regeringen att det finns ett behov av ett bosparandesystem för ett första köp av bostad, och vad gör regeringen i nuläget för att införa ett sådant system?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-14 Överlämnad: 2018-02-15 Anmäld: 2018-02-16 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga