Borttagandet av klusterbomber från svenskt försvar

Skriftlig fråga 2007/08:187 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 30 oktober

Fråga

2007/08:187 Borttagandet av klusterbomber från svenskt försvar

av Ameer Sachet (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom den så kallade Oslodeklarationen om att verka för ett internationellt förbud mot klustervapen som ger oacceptabla skador för civila. Belgien har som det första landet i världen tagit ett ensidigt förbud mot klustervapen.

Sverige kan inte med trovärdighet driva på mot ett internationellt förbud för klusterbomber om vi har kvar bombkapsel 90 i JAS Gripens beväpning.

Röda Korset, som statsrådet väl känner till, har stor erfarenhet av att ta hand om offer för minor och blindgångare. Röda Korset tror inte att bombkapsel 90 är ett ”säkert vapen” som kan göra skillnad på soldater och civila.

Problemet med klusterbomber är att om substridsdelarna landar på ett mjukt underlag, som sand eller plöjd jord, utlöses de inte utan ligger kvar som blindgångare och blir i praktiken landminor – trampminor – för civila.

Sverige bör, i likhet med Belgien, ta sitt moraliska ansvar och bli en föregångare i kampen mot klustervapen. Sverige måste förbjuda produktion, handel och användning av sådana vapen.

Med anledning av det vill jag fråga:

Är försvarsministern beredd att verka för att bombkapsel 90 tas bort från Sveriges försvar och därmed i handling medverka till ett totalt förbud mot klusterbomber?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-30 Anmäld: 2007-10-30 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)