Bonusar i Vattenfall

Skriftlig fråga 2011/12:586 av Österberg, Sven-Erik (S)

Österberg, Sven-Erik (S)

den 21 maj

Fråga

2011/12:586 Bonusar i Vattenfall

av Sven-Erik Österberg (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Enligt uppgifter i medierna följer inte Vattenfall de av staten fastlagda bonusprogrammen. Departementet har tillåtit Vattenfall att göra en egen tolkning av reglerna eftersom det enligt uppgift från tjänstemän på departementet skulle bli för dyrt att omförhandla avtalen. Därmed omfattar statens bonusregler bara ett tjugotal personer i stället för ca 400.

Min fråga till statsrådet är om statsrådet avser att vidta några åtgärder så att Vattenfall omfattas av samma tillämpning av bonusregler som andra statliga företag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-21 Anmäld: 2012-05-21 Besvarad: 2012-05-30 Svar anmält: 2012-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-30)