Bonus-malus

Skriftlig fråga 2019/20:778 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Priserna på begagnade bensinbilar ökade i snitt med 20 procent under 2019, samtidigt som äldre dieselbilar blev 13 procent dyrare. Det visar statistik från sajten Bilpriser.

Enligt nyhetsbyrån kan prisökningarna kopplas till det så kallade bonus–malus-systemet, som infördes i juli 2018. Systemet har bidragit till att det blivit mindre attraktivt att köpa nya bensin- eller dieselbilar på grund av höjda skatter.

Det har i sin tur drivit upp efterfrågan på begagnade bilar, som inte omfattas av de nya skatterna.

Genom att elbilarna subventioneras av skattemedel finns således inga incitament att sänka priserna på denna typ av bilar.

Om man läser vad sajten Bilpriser och nyhetsbyrån skriver kan man inget annat än att kalla bonus–malus för ett totalt fiasko. Återigen görs felaktiga miljöbeslut; man beskattar de mest miljövänliga och trafiksäkra fordonen för att subventionera elbilar.

Om miljöministern på allvar har en ambition om att göra fordonsflottan mer miljövänlig borde ministern införa en skrotningspremie. 

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin är:

 

Avser ministern att se över bonus–malus-systemet, då det missar miljömålen, och i stället verka för att införa en skrotningspremie?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-20 Överlämnad: 2020-01-21 Anmäld: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-29 Svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga