Bolagsskattesänkningen

Skriftlig fråga 2011/12:531 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 18 april

Fråga

2011/12:531 Bolagsskattesänkningen

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013 föreslås sänkt bolagsskatt från 26,3 procent till 25,3 procent. Jag noterar att på tre veckor har regeringens ambition halverats. Då åtgärdsförslagen mot aggressiva skatteupplägg presenterades den 22 mars talade statsrådet om sänkt bolagsskatt från 26,3 till 24,3 procent.

Halveringen ger ett föga förtroendeingivande intryck. Är beräkningarna så osäkra att man fått ändra förslaget eller uttrycker ändringen en taktisk bedömning? Har man fått för lite gensvar och därför kanske ska lägga den felande procentens intäkter på något annat som kan ge mer politiskt utbyte?

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har statsrådet på tre veckor bytt åsikt om nivån på bolagsskattesänkningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-18 Anmäld: 2012-04-18 Svar anmält: 2012-04-26 Besvarad: 2012-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-26)