Bolagskonstruktioner, avdrag och bolagsskatt

Skriftlig fråga 2011/12:43 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 13 oktober

Fråga

2011/12:43 Bolagskonstruktioner, avdrag och bolagsskatt

av Jennie Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Riskkapitalföretag har under senare år startat eller köpt upp företag som driver verksamheter inom skola, vård och omsorg. Verksamheterna finansieras av skattemedel. Genom fiffiga konstruktioner med högt belånade moderbolag kan vinsterna i de rörelsedrivna dotterbolagen dras av mot räntorna i moderbolagen. På så sätt blir bolagsskatten noll samtidigt som värdet av företagen givetvis ökar. I slutändan gör riskkapitalföretagen och deras ägare stora vinster när väl de högt belånade men ändå ytterst lönsamma moderbolagen säljs. Eftersom affärerna ofta sker via fonder baserade i skatteparadis betalar de ingen reavinstskatt i Sverige. 

En svensk affärstidning har exemplifierat verksamheten med vårdbolaget Capio som äger bland annat det privata S:t Görans sjukhus. Moderbolaget Capio ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och Apax. Sedan år 2000 uppges Capio S:t Göran ha redovisat ett samlat resultat på 480 miljoner. År 2001 gjordes den sista inbetalningen av bolagsskatt på 16 700 kronor. Sedan dess har ingen bolagskatt betalats.

Ungefär var fjärde friskolekrona betalades år 2008 ut till någon av de fyra alltmer dominerande skolkoncernerna. Inom vård och omsorg är koncentrationen ännu högre. De fem största aktörerna delar på hälften av de privata vårdkronorna. Resten fördelas på över 14 000 mindre och medelstora vårdföretag.

Genom vilka åtgärder avser finansministern att förhindra att riskkapitalister via bolagskonstruktioner och skattelagstiftningens utformning undviker bolagsskatt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-10-13 Anmäld: 2011-10-13 Besvarad: 2011-10-19 Svar anmält: 2011-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-19)