Bolagisering av socialtjänster

Skriftlig fråga 2016/17:533 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I Höganäs kommun i Skåne finns långt gångna planer på att låta bolagisera stora delar av kommunens socialtjänst. Detta har väckt stor oro bland samtliga av kommunens pensionärsorganisationer men också bland medborgare i stort. Det drivande motivet bakom tycks vara att man önskar driva verksamheten i bolagsform och på så sätt göra momsvinst på upplägget.

Socialtjänsten är inte vilken verksamhet som helst, den berör mycket av det stöd som samhället ger till människor för att stötta dem i olika livssituationer, exempelvis vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, bistånd till funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Med en bolagisering minskar medborgarnas möjlighet till insyn dramatiskt, vilket är allvarligt, men det finns också skäl att reflektera över de långsiktiga motiven bakom att man väljer att bolagisera socialtjänsten. Om man går vidare med denna bolagisering blir det, efter Sollentuna, den andra kommunen i landet som väljer att gå i denna olyckliga riktning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vad ämnar statsrådet och regeringen ta för initiativ för att stoppa bolagisering av socialtjänster över landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-12-15 Överlämnad: 2016-12-16 Anmäld: 2016-12-19 Sista svarsdatum: 2016-12-30 Svarsdatum: 2017-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga