Bohusbanans framtid

Skriftlig fråga 2007/08:486 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 13 december

Fråga

2007/08:486 Bohusbanans framtid

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det har kommit oroande signaler till min kännedom när det gäller Bohusbanans framtid. Det finns tydligen planer hos Rikstrafiken att minska bidraget till Västtrafiks tågtrafik på Bohusbanan med 66 miljoner kronor per år. Om detta verkställs finns risk för minskad tågtrafik eller rent av nedläggning av järnvägen.

Det är ett stort resursslöseri att inte använda sig av befintlig infrastruktur. Speciellt med tanke på de miljö- och klimathot vi nu står inför är en utveckling som minskar möjligheterna att färdas med hållbara transporter helt ohållbar. I stället borde allt göras för att öka andelen spårtrafikanter och resurser tillföras så att järnvägstrafiken kan utvecklas i hela landet. Bohusbanan är i det sammanhanget en viktig kommunikationskanal för ett ökat resande på spår. Nedläggningar av järnvägstrafik leder bara till att människor tvingas åka bil i större utsträckning, vilket späder på de globala klimateffekterna och ökar de lokala utsläppen av luftföroreningar.

Jag vill fråga statsrådet Åsa Torstensson:

Vad avser statsrådet att göra för att Rikstrafikens förslag till neddragning av anslag till Västtrafik inte leder till att järnvägstrafiken på Bohusbanan försämras eller läggs ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-13 Anmäld: 2007-12-13 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)