Bohusbanan

Skriftlig fråga 2005/06:1993 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 10 augusti

Fråga 2005/06:1993 av Lars Tysklind (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Bohusbanan

Vägar och järnvägar och övrig infrastruktur är avgörande för utveckling och tillväxt i en region. Till exempel ger effektiv arbetspendling en breddad arbetsmarknad.

Banverket har under många år diskuterat Bohusbanans framtid. Ett flertal utredningar av olika aktörer har samtidigt visat hur en upprustning och utveckling av Bohusbanan skulle ge positiva effekter.

Vid sitt sammanträde i juni hade Banverkets styrelse Bohusbanan, sträckningen Smedberg@Strömstad, och vissa andra lågtrafikerade banor på dagordningen. Uppgifter finns nu på att sträckan Smedberg@Strömstad är en utpekad sträcka som ska läggas ned enligt en process som Banverket nu avser att starta.

Regionen och kommunerna som är huvudmän för länstrafiken har inga planer på att lägga ned någon persontrafik. Till detta ska läggas den debatt som förs om att skapa alternativa kommunikationer till vägtransporter, inte minst med tanke på höga bränslepriser och klimatpåverkan.

Under sommaren har dessutom SJ kört direkttrafik Stockholm@Strömstad med X 2000-tåg. Det ter sig då underligt om inte Banverkets planering och strategi ligger i linje med ovanstående vad gäller underhåll och investeringar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skapa klarhet i frågan och ge möjligheter för Bohusbanan att utvecklas även i norra Bohuslän?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarad: 2006-08-17 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-17)