Bohusbanan

Skriftlig fråga 2003/04:1055 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 7 april

Fråga 2003/04:1055

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Ulrica Messing om Bohusbanan

Efter 30 års regionalt och lokalt agerande för en utbyggnad av Europaväg 6 genom Bohuslän finns äntligen en tydlig utbyggnadsplan för fyrfältsväg till norska gränsen. Detta förväntas vara klart 2009. Inte vid ett enda tillfälle under alla diskussioner kring detta har det offentligt sagts att en förutsättning för utbyggnad av E6:an är att denna vägutbyggnad ska samordnas med en nedläggning av Bohusbanan och den persontrafik som pågår mellan Munkedal och Strömstad.

Nu har dock Vägverket och Banverket gjort gemensam sak genom att i brev ställt till Västtrafik AB föreslå att järnvägen läggs ned och ersätts med busstrafik. Påpekas bör att Västtrafik AB har avtal med SJ om att köra tågtrafiken på banan genom norra Bohuslän fram till 2007 med möjlighet till förlängning fram till 2010.

Min fråga till ansvarigt statsråd blir då:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förtydliga att en utbyggnad av Europaväg 6 inte ekonomiskt ska, eller kan, ställas mot den persontrafik som trafikerar järnvägen mellan Munkedal och Strömstad?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-04-07 Anmäld: 2004-04-13 Besvarad: 2004-04-21 Svar anmält: 2004-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-21)