Bohusbanan

Skriftlig fråga 2001/02:1441 av Jacobsson, Magnus (kd)

Jacobsson, Magnus (kd)

den 24 juli

Fråga 2001/02:1441

av Magnus Jacobsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om Bohusbanan

När man ser utvecklingen i och kring Mälardalen är det ett faktum att de stora järnvägsinvesteringarna som har skett under 1990-talet har lett till att denna del av Sverige har blivit en vinnande region.

I dag kan man bo i Västerås, Köping eller Strängnäs samtidigt som man jobbar i Stockholm. Att denna utveckling gynnar Stockholm som ekonomiskt centrum i Sverige är ett faktum. Det har också gynnat kommunerna runt Stockholm då människor fått större möjligheter att bo kvar på sina hemorter.

Tyvärr har inte Göteborgsregionen och Bohuslän haft samma förmånliga utveckling. Beroendet av bilen och vägarna är extremt stort. Väg E 6 och RV 44 är de enda möjligheterna till "snabb" kommunikation. För att minska bilberoendet och göra norra Bohuslän mer attraktivt för både näringsliv och boende behövs en satsning på Bohusbanan.

Med hänvisning till ovan vill jag ställa följande fråga till statsrådet Björn Rosengren:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet att vidta för att Bohusbanan ska upprustas och bli ett realistiskt alternativ för person- och godstrafik i Bohuslän?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-07-24 Besvarad: 2002-08-06 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-06)