Bohusbanan, sträckan Smedberg-Strömstad och dess framtid

Skriftlig fråga 2005/06:1997 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 10 augusti

Fråga 2005/06:1997 av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Bohusbanan, sträckan Smedberg@Strömstad och dess framtid

Vägar och järnvägar och annan modern infrastruktur är avgörande för att skapa bra möjligheter till arbetspendling och bra transporter för näringslivet. Banverket har under många år haft Bohusbanan som ett nedläggningsobjekt och det har pågått många utredningar om hur mycket en upprustning kostar. Banverket hade Bohusbanan och aktuell sträckning Smedberg@Strömstad och vissa andra lågtrafikerade banor på sitt sammanträde i juni. Nu cirkulerar återigen en oro i norra Bohuslän att sträckan Smedberg@Strömstad är en utpekad sträcka som ska läggas ned enligt en process som Banverket nu ska starta. Regionen och kommunerna som är huvudmän för länstrafiken har inga planer på att lägga ned någon persontrafik och i övrigt förs debatten om vikten att skapa alternativa kommunikationer till vägtransport och dess höga bränslepriser och klimatpåverkan. Därför ter det sig underligt om inte Banverkets planering och strategi för underhåll och investeringar förs i ett helhetstänkande. Så min fråga till infrastrukturministern är:

Vad avser statsrådet att göra för att undanröja frågetecknen kring Banverkets planer för Bohusbanans framtid sträckan Smedberg@Strömstad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarad: 2006-08-17 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-17)