Boforsförsäljningen och Nato

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

Segelström, Inger (s)

den 19 juni

Fråga 1999/2000:1144

av Inger Segelström (s) till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato

Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten.

Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor oroliga. Vi har en stark och lång tradition av både fredsarbete, för fortsatt alliansfrihet, mot Natoanslutning och i kampen mot vapenförsäljning till krigförande länder. S-kvinnor har bl.a. drivit på att medlemsländer i både FN och i EU ska registrera sin vapenförsäljning i årliga register som blir tillgängliga och kontrollerbara.

Men Boforsförsäljningen gör oss s-kvinnor inte bara oroade över vapenförsäljningen utan också vad det på kort och lång sikt innebär för Sveriges förhållningssätt till Nato eftersom United Defence är ett amerikanskägt företag.

S-kvinnor säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och vill inte att en försäljning av Bofors påverkar vår möjlighet att göra framtida självständiga politiska säkerhetspolitiska bedömningar om Nato och därmed om alliansfriheten oavsett avtal och ingångna överenskommelser med United Defence.

Min fråga till försvarsministern är om försäljningen av Bofors förändrar Sveriges nej till Natomedlemskap och därmed alliansfriheten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarad: 2000-06-30 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-30)