Boendesegregation

Skriftlig fråga 2005/06:79 av Billström, Tobias (m)

Billström, Tobias (m)

den 6 oktober

Fråga 2005/06:79 av Tobias Billström (m) till statsrådet Jens Orback (s)

Boendesegregation

Malmöelever sämst igen. Så börjar en artikel i Sydsvenska Dagbladet om Malmöelevernas gymnasiebehörighet. Drygt 23 % saknar godkänt i de nödvändiga ämnena matematik, svenska och engelska.

De dåliga resultaten är inte jämnt spridda över Malmös stadsdelar. Det är de områden med hög andel utrikes födda i föräldragenerationen som står ut, Rosengård, Fosie, Hyllie och Södra Innerstaden.

Det handlar inte bara om en resursfråga, utan också om närhet till vuxna med kunskaper i svenska språket, vuxna med arbete och förmåga att bistå sina och bekantas barn med läxläsning och uppmuntran inför vidare studier. Det handlar också om att se skolan och utbildning som en väg till något bättre, att det lönar sig att anstränga sig och komma vidare i utbildningstrappan. I dag sänds signalerna från regeringen och riksdagens majoritet att arbete inte lönar sig för dem i Rosengård, Fosie, Hyllie och Södra Innerstaden. På varje vuxen som når framgång genom hårt, lagligt arbete går en handfull vuxna som försörjer sig genom en kombination av bidragsförsörjning och svartjobb.

Segregationen måste brytas, och det görs inte enbart genom att tvinga eleverna att nå godkänt i tre skolämnen @ det görs genom att visa att Sverige är till för den som vill arbeta och göra rätt för sig, och att den som anstränger sig har lika goda chanser oavsett var han eller hon är född.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Malmös boendesegregation bryts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-06 Anmäld: 2005-10-10 Besvarad: 2005-10-12 Svar anmält: 2005-10-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-12)