bodysearch

Skriftlig fråga 1999/2000:829 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 13 april

Fråga 1999/2000:829

av Ronny Olander (s) till justitieminister Laila Freivalds om bodysearch

Sedan ett år tillbaka använder tullpersonalen på den amerikanska flygplatsen JFK i New York en teknik för kroppsvisitation som innebär en virtuell avklädning, s.k. bodysearch. Passagerarna bestrålas med en svag röntgen och resultatet blir att säkerhetspersonalen kan se vad som finns gömt under kläderna, inklusive kroppsdelarna. Syftet är att hitta vapen och att avslöja försök till knarksmuggling eller handel med människor.

Alltfler flygplatser i USA och Europa har nu börjat använda sig av den nya tekniken för kroppsvisitation. Enligt Luftfartsverket är det emellertid inte aktuellt att införa bodysearch på svenska flygplatser i dag. Samtidigt verkar det inte som om nuvarande lagstiftning (lag 1960:418 om straff för varusmuggling) hindrar att den här typen av teknik, som praktiskt taget ser igenom kläderna, tas i bruk även i Sverige.

Vi är kända i det här landet för att snabbt ta till oss ny teknik och USA är en viktig förebild för oss på många områden. Men i det här fallet anser jag att risken för brott mot den personliga integriteten är stor, speciellt om tekniken används utan att passageraren är informerad om det.

Avser justitieministern att arbeta för att den personliga integriteten bibehålls vid gränskontrollernas kroppsvisitation även om ny, mer avancerad teknik införs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarad: 2000-04-19 Anmäld: 2000-04-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-19)