Bodenbranden

Skriftlig fråga 2005/06:2048 av Hammarbergh, Krister (m)

Hammarbergh, Krister (m)

den 22 augusti

Fråga 2005/06:2048 av Krister Hammarbergh (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Bodenbranden

Bodenbranden beskrivs som den största svenska skogsbranden i modern tid. Totalt 1 500 hektar är eldhärjat. Ett 80-tal personer, både brandmän och hemvärnsmän, arbetade med att släcka branden som tros ha orsakats av en gnista från en skogsmaskin.

Under många år fanns ett fullt fungerande brandflyg byggt på frivilliga krafter, men för ett fåtal år sedan valde regeringen att dra in deras anslag till driften av flygplanen.

Räddningsinsatsen har hittills kostat närmare 3 miljoner kronor, vilket måste ses som en försumbar kostnad med tanke på att skogsbrandflyget i genomsnitt kostade 3,8 miljoner kronor per år. Mot bakgrund av det som har hänt ter det sig rimligt att beslutet att avskaffa anslaget omprövas. För ett fåtal miljoner kronor kan organisationen sättas på fötter igen.

Avser statsrådet att verka för att vidta några konkreta åtgärder som kan få det frivilliga brandflyget att starta upp igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-22 Besvarad: 2006-09-05 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-05)