Blyfri ammunition

Skriftlig fråga 2012/13:758 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 13 september

Fråga

2012/13:758 Blyfri ammunition

av Peter Persson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Vättern är en av Europas allra största klarvattensjöar, sammankopplad med unika naturområden. Vättern är också en stor dricksvattenkälla som i dagsläget försörjer ca 250 000 invånare i elva kommuner. Fler kommuner i närområdet har planer på att ta sitt vatten ur Vättern framöver.

Försvarsmakten vill utöka sina skjutövningar över Vätterns vatten. Önskemålet från försvarets sida är att antalet skjutdagar med bland annat stridsflygplanet Jas ska utvidgas från dagens 20 till 50 dagar om året. Med utökningen följer en ännu hårdare miljöpåverkan på Vättern. Enligt uppskattningar gjorda av Vätternvårdsförbundet ligger det redan 300 ton bly på botten. Tungmetallen bly är ett allvarligt miljögift. Utifrån det känns det angeläget att framhålla att andra ammunitionsslag än sådana med bly faktiskt finns att tillgå. Nammo, med produktion i bland annat Sverige, började utveckla och tillverka blyfri ammunition för drygt 15 år sedan. När det restes ett inhemskt krav på blyfri ammunition såg Nammo att det fanns en stor potential för andra kunder eftersom miljökraven ökade även i andra länder. Tillverkaren valde att egenfinansiera utvecklingskostnaderna för blyfri ammunition. Viljan hos det svenska försvaret att använda det blyfria alternativet har dock avtagit på senare år. Inköp av blyfri ammunition innebär enligt Försvarsmaktens beräkning fördubblade kostnader, en beräkning som har ifrågasatts. Många länder är också förvånade över att det miljövänliga föregångslandet Sverige går ifrån sina egna miljökrav och beställer blyammunition via FMV respektive Natos upphandlingsorganisation NSPA.

Avser försvarsministern att verka för att Försvarsmakten ska använda blyfri ammunition i övningarna över Vättern för att minska den negativa miljöpåverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-13 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-18 Svar anmält: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-18)