Blekinge tingsrätts verksamhet i Karlshamn

Skriftlig fråga 2017/18:824 av Suzanne Svensson (S)

Suzanne Svensson (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Tingsrättens vara eller inte vara i Karlshamn har varit en fråga som diskuterats under många år. Kansliets lokaler är för närvarande stängda i avvaktan på renovering, och verksamheten är flyttad till Karlskrona. 

Det är avgörande för invånarnas förtroende för rättsstaten att Karlshamn fortsätter att vara kansliort för Blekinge tingsrätt. Det är viktigt att ha lokal närvaro av rättssystemet i samhället och att kunna rekrytera nämndemän från närområdet. Det spelar roll för hela västra Blekinge. 

I samband med ökade resurser till polis och brottsbekämpning måste domstolen också kunna hantera ärendena. Då är det huvudlöst att inte hålla tingsrättens lokaler öppna. 

Domstolsverket har tidigare yttrat att det anser att verksamheten ska flyttas permanent till Karlskrona, något som dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) motsatte sig 2012. Under många år har svaret från olika regeringar varit att ärendet bereds.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson lyder:

 

Vad gör ministern för att tillse att ett avgörande nås i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-21 Överlämnad: 2018-02-21 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga