Blankning i finansiella företag

Skriftlig fråga 2008/09:738 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 12 mars

Fråga

2008/09:738 Blankning i finansiella företag

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I höstas ställde jag en fråga till statsrådet angående så kallad blankning och om statsrådet avsåg att reglera eller förbjuda blankning i finansiella företag. Statsrådets svar var negativt. Enligt en svensk affärstidning har det nu förekommit en rekordstor blankning i fråga om en av våra krisutsatta storbanker. Kursfallet har förstärkts genom blankningen, eftersom det funnits pengar att tjäna på det. Det kan knappast ligga i statsmaktens och skattebetalarnas intresse att stora banker och finansiella institut destabiliseras och att enskilda berikar sig på detta. Inträffar en katastrof så blir det ytterst staten och skattebetalarna som måste lösa ut den.

Problemen i de svenska bankerna och finansiella instituten är ingalunda över. Det finns anledning att fundera över blankningen.

Avser statsrådet att ta initiativ till åtgärder mot blankning, åtminstone tillfälligt, för att förhindra spekulationer mot banker och finansiella institut?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-12 Anmäld: 2009-03-12 Svar anmält: 2009-03-19 Besvarad: 2009-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-19)