Bisyssla och deltidssjukersättning

Skriftlig fråga 2007/08:1556 av Engelhardt, Christer (s)

Engelhardt, Christer (s)

den 15 augusti

Fråga

2007/08:1556 Bisyssla och deltidssjukersättning

av Christer Engelhardt (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

För de personer som har sjukersättning finns det möjlighet att ha en bisyssla vid sidan av sitt arbete, en sysselsättning som kan stimulera och bidra till ett snabbare tillfrisknande. Det kan exempelvis vara ett föreningsuppdrag eller ett förtroendeuppdrag som kan kännas stimulerande.

Men för de personer som har sjukersättning på deltid samtidigt som de arbetar deltid och har en bisyssla kan det uppstå problem. Försäkringskassan kan då göra bedömningen att bisysslan kan jämställas med normalt arbete, vilket innebär att personen i fråga får sin sjukersättning sänkt.

Om personen inte orkar arbeta fullt i sitt dagliga arbete och får deltidssjukersättning måste personen avsäga sig sitt förtroendeuppdrag.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att också den som har deltidssjukersättning ska få möjlighet att behålla sitt förenings- eller förtroendeuppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-15 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-29 Svar anmält: 2008-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-29)