Biståndsprojekt i Gaza

Skriftlig fråga 2020/21:2988 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

Den svåra humanitära situation som rådde på Gazaremsan har i och med de senaste israeliska bombningar utvecklats till en humanitär katastrof. Mer än 240 människor, varav minst 66 barn, har dödats i Gaza på grund av Israels bomber tidigare under maj månad. Även hälsokliniker, bostadshöghus och kontor med internationella medier har förstörts i attacker. Israels oproportionerligt stora bombningar är ett brott mot folkrätten. Det ursäktar inte på något sätt raketbeskjutning mot Israel eller attacker mot civila israeliska mål, som också är folkrättsbrott.

Genom åren har omvärlden gått in med miljardbelopp för att förbättra levnadssituationen för Gazaremsans invånare. Det gäller även Sverige, som har avsatt hundratals miljoner för att försöka göra livssituationen för Gazaborna något mindre omänsklig. Gång på gång har många av dessa insatser förstörts genom Israels krigföring, och gång på gång tvingas världssamfundet gå in för att finansiera återuppbyggnaden av de reningsverk, bostäder, sjukhus etcetera som Israel bombat. Detta är inte en rimlig ordning. Ansvarsfrågan för återuppbyggnaden av Gaza får inte glömmas bort.

Human Rights Watch och åtskilliga andra aktörer har lyft behoven av att Israel ska hållas ansvariga för de biståndsprojekt man förstört och att Israel ska krävas på skadestånd. Sverige har hittills valt att inte kräva skadestånd för förstörda svenska biståndsprojekt. Sverige menar att eftersom man formellt lämnat över ägandet av de byggnader som man byggt till palestinierna har inte Sverige några juridiska möjligheter att kräva skadestånd av Israel.

Det kan finnas en poäng i att Sverige behåller ett visst ägande av byggnader och infrastruktur för att i framtiden kunna ha en tydlig juridisk grund för att kräva skadestånd i händelse av att Israel åter skulle beskjuta svenska biståndsprojekt. Detta får dock inte inverka på mottagarpartens handlingsfrihet eller möjlighet till statsbyggande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

 

Hur kan Sverige bidra till återuppbyggnaden av Gaza, och avser regeringen att se till att Sverige behåller ett visst ägande av byggnader och infrastruktur för att i framtiden kunna ha en tydlig juridisk grund för att kräva skadestånd i händelse av att Israel åter skulle beskjuta svenska biståndsprojekt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-26 Överlämnad: 2021-05-26 Anmäld: 2021-05-27 Svarsdatum: 2021-06-02 Sista svarsdatum: 2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga