Biståndsministerlön ur biståndsbudgeten

Skriftlig fråga 2013/14:20 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 26 september

Fråga

2013/14:20 Biståndsministerlön ur biståndsbudgeten

av Hannah Bergstedt (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Enligt uppgift från Ekot i Sveriges Radio har den före detta biståndsministerns lön finansierats med biståndsmedel. Under fyra år, 2009, 2010, 2011 och 2012, betalades biståndsministerns och hennes statssekreterares löner av biståndspengar. Det handlar om mellan 5 och 6 miljoner kronor om året, totalt över 20 miljoner kronor. År 2009 uppges Utrikesdepartementet, UD, ha tittat på vilka avräkningar som skulle kunna göras från biståndsbudgeten. Alltså: Vilka av UD:s utgifter kan kallas för bistånd och betalas ur den budgeten? Anledningen var att UD behövde finansiera sin förvaltning, eftersom anslaget hade skurits ned. Det handlade om att hitta nya pengar. Då kom förslaget att betala den biståndspolitiska ledningens löner och omkostnader med biståndspengar. Enligt uppgift till Ekot presenterades idén för kabinettssekreteraren och biståndsministerns dåvarande statssekreterare, som båda godkände förslaget. Upplägget finns presenterat i en promemoria, men ett skriftligt beslut saknas.

Utrikesministern hävdar att det inte är något konstigt utan fullt normalt att skattemedel avsedda för att bistå fattiga människor betalar statsråds och statssekreterares löner. Frågan är nu vad statsministern anser och om detta är ett förfarande som pågår eller kan tillämpas även i fråga om andra departement och anslag. Ska till exempel miljöskyddet betala miljöministerns lön?

Jag har följande fråga:

Mot bakgrund av vilka fakta och argument kan statsråds- och statssekreterarlöner betalas från anslag som inte är avsedda för detta ändamål och därmed minska det ekonomiska utrymmet för det verkliga ändamålet med anslaget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2013-09-26 Inlämnad: 2013-09-26 Besvarad: 2013-10-03 Svar anmält: 2013-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-03)