Biståndsminister Gunilla Carlssons besök i Addis Abeba

Skriftlig fråga 2009/10:171 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga

2009/10:171 Biståndsminister Gunilla Carlssons besök i Addis Abeba

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Biståndsminister Gunilla Carlsson har besökt Addis Abeba. Förutsättningarna för ett fritt och rättvist val 2010 är en viktig fråga främst för etiopierna. Men det är även en fråga för Sverige och EU att ta upp med företrädare för regeringen i Etiopien och Afrikanska Unionen. Den kvinnliga partiledaren Birtukan Mideksa befinner sig sedan december 2008 i Katlitfängelset i Addis Abeba.

Jag har åter besökt Addis Abeba men utan att få träffa Mideksa. Jag fick däremot möjlighet att träffa hennes mor. Den svenska regeringen bör framföra krav på besök och ett frisläppande av Mideksa. Mideksas rätt att företräda en opposition i kommande val bör tillförsäkras henne.

Vilka krav framförde statsrådet från den svenska regeringen och EU vid besöket i Addis Abeba med anledning av att partiledare Birtukan Mideksa sitter fängslad inför det planerade valet 2010?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-10 Anmäld: 2009-11-10 Besvarad: 2009-11-19 Svar anmält: 2009-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-19)