Biståndsmedel till gruvkunskap

Skriftlig fråga 2008/09:253 av Weibull Kornias, Marie (m)

Weibull Kornias, Marie (m)

den 14 november

Fråga

2008/09:253 Biståndsmedel till gruvkunskap

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Sverige och svensk gruvindustri kan bidra till utvecklingen i mineralrika utvecklingsländer. Efterfrågan på den globala metallmarkanden är ansenlig, men råvaruproduktionen bidrar inte alltid till utvecklingsländers sociala utveckling. 

Bergsstaten, SGU och aktörer inom svensk gruvsektor har initierat ett samarbetsprojekt kallat Gruvdrift för utveckling. Syftet uppges vara att få till stånd ett samarbete för en rättvis och hållbar utveckling i utvecklingsländer, rika på metallfyndigheter genom att överföra svensk kompetens inom gruvsektorn.

Projektet har inspirerats av det norska biståndsprojektet Oil for Development som samordnar aktörer från offentlig och privat sektor för att bistå en hållbar utveckling i oljerika utvecklingsländer.

Mot bakgrund av detta frågar jag därför statsrådet Gunilla Carlsson:

Är statsrådet beredd att verka för att ge Sida, Bergsstaten, SGU och aktörer inom svensk gruvsektor i uppdrag att tillsammans utveckla arbetet med Gruvdrift för utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-14 Anmäld: 2008-11-14 Besvarad: 2008-11-19 Svar anmält: 2008-11-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-19)