biståndsmedel till den palestinska myndigheten

Skriftlig fråga 2003/04:280 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 14 november

Fråga 2003/04:280

av Annelie Enochson (kd) till utrikesminister Laila Freivalds om biståndsmedel till den palestinska myndigheten

I en rapport nyligen från Internationella valutafonden (IMF) kritiseras i skarpa ordalag det palestinska självstyrets finanser, och i synnerhet Yassir Arafat. Enligt IMF-rapporten disponerar Arafat personligen 8 % av den palestinska myndighetens budget.

Enligt TV-bolaget CBS skickar Arafat 100 000 dollar i månaden till sin hustru och dotter i Paris. Enligt BBC förses al-Aqsabrigaderna med 50 000 dollar i månaden för att medlemmarna inte ska ägna sig åt självmordsattentat.

Vad avser utrikesministern att göra för att inte svenska skattemedel i form av biståndpengar till den palestinska myndigheten används till annat än samhällsuppbyggande bistånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-11-14 Anmäld: 2003-11-14 Besvarad: 2003-11-19 Svar anmält: 2003-11-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-19)