biståndsarbetet och hiv/aids

Skriftlig fråga 2003/04:488 av Runegrund, Rosita (kd)

Runegrund, Rosita (kd)

den 16 december

Fråga 2003/04:488

av Rosita Runegrund (kd) till statsrådet Carin Jämtin om biståndsarbetet och hiv/aids

Hiv/aids är den värsta globala smittosjukdom som drabbat vår värld på över 600 år. Mer än 15 miljoner barn är i dag föräldralösa på grund av sjukdomens härjningar. Mest drabbade är u-länderna där 90 % av de smittade befinner sig. Bara under 2002 dog mer än tre miljoner människor i sjukdomen och ytterligare fem miljoner människor smittades.

När EU:s kommissionär för utveckling och humanitärt bistånd, Poul Nielson, nyligen talade på en aidskonferens om EU:s prioriterade områden för medicinsk hjälp och assistans till hiv/aids drabbade regioner, är det mycket anmärkningsvärt att han i det sammanhanget inte nämner de 15 miljoner föräldralösa barn som på grund av hiv/aids-epidemin går en mycket osäker och otrygg framtid till mötes. Tydligen tillhör dessa barn inte en prioriterad målgrupp för EU:s arbete i kampen mot hiv/aids, vilket är mycket egendomligt och högst olyckligt!

Jag vill, med anledning av detta konstaterande, fråga statsrådet vad hon avser att göra för att påverka EU att prioritera om biståndsarbetet och utforma riktade insatser till förmån för dessa mycket utsatta barns hälsa, sociala trygghet och möjlighet att få växa upp i trygga familjemiljöer, i enlighet med åtagandena i FN:s barnkonvention.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-12-16 Anmäld: 2003-12-16 Besvarad: 2004-01-14 Svar anmält: 2004-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-14)